9.6.08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα ζητούμενα για την παράδοση στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ είναι τα εξής:

σε αναλογική και ψηφιακή μορφή

×σχέδια [κατόψεις-όψεις-τομές] σε κλίμακα 1:50 και 1:20,

×λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:10 και 1:5,

×σκίτσα,

×τρισδιάστατα,

×κείμενο επεξήγησης και

×αναφορές σε παραδείγματα.

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει στις 17.06.08 στις 17:οο.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 17.06.08 στις 12:00.


Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Πολυξένη Μάντζου

THE 2ND IET INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ENVIRONMENTS

SAGGIO, A. - ARCHITECTURE AND INFORMATION TECHNOLOGY A CONCEPTUAL FRAMEWORK

17.5.08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παράδοση που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Μαϊου μεταφέρεται για την Τρίτη 20 Μαϊου.

6.5.08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 13 ΜΑΪΟΥ 2008 θα γίνει ενδιάμεση παράδοση στα μαθήματα ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Τα ζητούμενα είναι τα εξής:

Για τις Οπτικοακουστικές Τέχνες θα παραδοθούν σε αναλογική και ψηφιακή μορφή ×σενάριο, ×storyboard και ×video,

Για την Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου θα παραδοθούν σε αναλογική και ψηφιακή μορφή ×σχέδια [κατόψεις-όψεις-τομές] σε κλίμακα 1:50, ×λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:20, ×σκίτσα και ×τρισδιάστατα, ×κείμενο επεξήγησης και ×αναφορές σε παραδείγματα.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Πολυξένη Μάντζου

9.4.08

portable houses


Patkau
Little and Transportable House of Weekend / Canada

Gaudi Competition Knowledge library - Patkau Architects - Little and Transportable House of Weekend , 1999 - / Canada
Patkau Architects 1999 Canada
Program
Research of Patkau architects led to the
construction of a completely autonomous shelter, ideal in edge of river or lake as to the mountain, which offers in a very restricted space a high
level of comfort while having a minimal impact on the environment.
Site and infrastructure
A steel base supports panels of pruche and plywood which act as partitions sliding and equipped with integrated racks. The structure, which makes only 26m† on the ground, includes a bed mezzanine, a corner cooks open or closed, of the toilets with compost, a shower and an external space protected by a hood. It is not necessary to connect the house to an electrical supply network to heat themselves and light.
Materials
All the elements of structure were designed manufactured artisanalement and to be assembled on the spot in a week.

HOUSE4226N55
Danish artists and activists at N55 developed the walking house so that one could live nomadically with little environmental impact: energy is collected via solar cells and small windmills and a small greenhouse module can be added. And not only can it collect rainwater, it's amphibious.
N55 says "The Walking House requires no permanent use of land and thereby challenges ownership of land and suggests that all land should be accessible for all persons. Society could administrate rights to use land for various forms of production of food for example, but ownership of land should be abolished."
TreeHuggers may remember N55's micro dwellings, similar but without the walking legs.

Living is.beLiving is.be combines the best of an RV (easily mobile) with the efficiency of a popup camper (folds down for less wind resistance) and the comfort of a multistorey townhouse. It even has a hot-tub sized bath on the upper level.
It appears to be built with an aluminum frame, while the pop-up is made from an insulated, quilted fabric much like a duvet. The rigid roof hinges up to create lots of space and includes two big walk-out sized velux-type skylights.
The lower level appears to be filled with all of the tanks and technology to be independent of water and sewer.
All added on top of a standard truck frame, a "faux chassis" on top of the real chassis, so it is possibly convertible for other uses.

Jean Prouve

Jean Prouvé designed and manufactured three prototype Maisons Tropicales for West Africa between 1949 and 1951. The Brazzaville house is made from folded sheet steel and aluminium and can be assempled by two people in a couple of days. For ease of transport all the parts were flat, lightweight and could be neatly packed into a cargo plane. The Maisons Tropicales were designed to address the shortage of housing and civic buildings in France’s African colonies.